O webu / Podmínky užívání

Liberecký hudební portál LBCMUSIC.CZ
přináší od roku 2007 aktuální informace z (převážně amatérské) hudební scény Liberecka.

Kontakt: lbcmusiccz@gmail.com

Založeno: listopad 2007

Autor / provozovatel: Milan Šajben („Mejla“)

Webmaster: Petr Socha

Design: Vladiks

Redaktoři/spolupráce: Jakub Ziegler („Onkle“), Jan Mikulička („Mikulík), Vojta Volný (“vojta.volny"), Tomáš Prokop („dabazz“), Jitka Fialková, Keith Crosslet, Marek „Strny“ Strnad, Radim Semerák, Jan „Hanz“ Mašek, Zdenda Moravec, Marek Smitka

Chybí tu Tvé jméno? Tvůrci LBCMUSIC.CZ uvítají jakoukoli formu spolupráce – recenze, reporty, aktuality, zajímavé postřehy, fotky, videa… Pokud tedy vlastníš některý z uvedených materiálů, neváhej nás kontaktovat třeba emailem!

Napsali o nás / rozhovory: MF Dnes #1, MF Dnes #2, MF Dnes #3, Liberecký deník #1, Rozhovor 09/2009 (mp3), Rozhovor 11/2010 (mp3), Rozhovor 02/2011 (mp3), Rozhovor 11/2011 (mp3)

Historie webu:

Původně blog na profilu jednoho z fanoušků serveru bandzone.cz se postupem času natolik rozrostl, že jej autor musel přesunout na server bloguje.cz, kde byl blog fyzicky přítomen a provozován do července 2007. Od tohoto měsíce již funguje nová verze webu běžící na redakčním a publikačním systému RS2 (GNU GPL licence). Zároveň došlo k přejmenování projektu na Liberecký hudební portál. V listopadu 2008 se web stěhuje na placený hosting a nová adresa je www.lbcmusic.cz.

Liberecký hudební portál vznikl především jako reakce na situaci v Liberci v letech 2006–2007, kdy zanikly téměř všechny malé a středně velké prostory, ve kterých se konaly koncerty a hudební produkce. LBCMUSIC.CZ od té doby informuje o akcích, které se konají v Liberci a okolí a podporuje regionální kapely a kluby (profily, kalendář akcí apod.). Zároveň se aktivně podílí na pořádání některých akcí (2/3/4 roky LBCMUSIC.CZ, Burn It festival) a spolupracuje s pořadateli a promotéry, kteří LBCMUSIC.CZ kontaktují ohledně doporučení regionálních kapel na své akce.

V říjnu roku 2011 po měsících příprav spouštíme zcela novou verzi webu LBCMUSIC.CZ a zároveň rozšiřujeme oblast působnosti na celý Liberecký kraj. Nový web obsahuje spoustu nových funkcí, umožňuje registraci uživatelů a následné tvoření obsahu LBCMUSIC.CZ

Liberecký hudební portál LBCMUSIC.CZ je nezávislé internetové médium a nekomerční projekt, do něhož redaktoři přispívají ve svém volném čase bez nároku na jakýkoli honorář. Píšeme o čem chceme, jak chceme a jen když se nám chce :-). Nemáme redakci, nejsme finančně nikým podporováni a jediné, co nás inspiruje k provozování webu a psaní článků, jsou liberecké kapely, fanoušci a kluby, pro které je tento web určen.

 

Podmínky užívání:

Svou registrací/přístupem na web „LBCMUSIC.CZ“ (http://www.lbcmusic.cz/ - dále jen „LBCMUSIC.CZ“) souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte web „LBCMUSIC.CZ“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním webu „LBCMUSIC.CZ“ s nimi souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na web „LBCMUSIC.CZ“ pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí web „LBCMUSIC.CZ“, nebo platné mezinárodní právo. Nebudete na web „LBCMUSIC.CZ“ umísťovat žádný obsah, který by mohl směrovat k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob. Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele. Nebudete používat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z webu „LBCMUSIC.CZ“ a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že provozovatel webu „LBCMUSIC.CZ“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakýkoliv váš příspěvek (článek, profil kapely, příspěvek do diskuze a další), pokud to bude považovat za nutné.

Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu „LBCMUSIC.CZ“, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané. Případné nalezené chyby v systému nahlásíte provozovateli a nebudete je zneužívat.

Jako registrovaný uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože web „LBCMUSIC.CZ“ neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá web „LBCMUSIC.CZ“ zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Provozovatel webu „LBCMUSIC.CZ“ nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na web „LBCMUSIC.CZ“, za jeho užití a nakládání s ním. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na webu „LBCMUSIC.CZ“, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli webu „LBCMUSIC.CZ“, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků. Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými Vaším porušením Podmínek užívání (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Vašeho jednání). Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Podmínkami užívání.

Provozovatelé a tvůrci webu „LBCMUSIC.CZ“ nezaručují, že jejich stránky jsou naprosto bezpečné a zabezpečené, i když se o to snaží. Nejsme zodpovědní za ochranu obsahu, který na web „LBCMUSIC.CZ“ nahráváte. Souhlasem s těmito podmínkami se vzdáváte možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po provozovatelech a tvůrcích webu „LBCMUSIC.CZ“ jakoukoliv soudní či jinou cestou. Všechny služby pro uživatele webu „LBCMUSIC.CZ“ jsou zdarma. Všechny služby pro uživatele webu „LBCMUSIC.CZ“, které jsou poskytovány zdarma, nejsou garantované a provozovatelé a tvůrci webu „LBCMUSIC.CZ“ se nezavazují tyto negarantované služby poskytovat, ačkoliv se o to budou snažit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Kalendář akcí:

Všechny informace uvedené v našem „Kalendáři akcí“ jsou bez záruky. Všechny informace čerpáme z veřejných zdrojů, jakými jsou např. internetové stránky klubů nebo profily vystupujících kapel. Jelikož „Kalendář akcí“ může obsluhovat každý registrovaný uživatel, nelze zaručit stoprocentní správnost údajů, ačkoliv se o to snažíme.

Soutěže:

V případě soutěží o lístky, propagační předměty apod. je web „LBCMUSIC.CZ“ pouze poskytovatelem těchto soutěží. Veškeré plnění vyplývající z případné výhry v soutěži obstará pořadatel soutěže, který je u jednotlivé soutěže vždy uveden.

Diskuze:

Správa diskuzí pod jednotlivými články je zcela v kompetenci provozovatele webu „LBCMUSIC.CZ“. Provozovatel webu si vyhrazuje právo smazat kterýkoli příspěvek (nebo vypnout diskuzi), pokud obsah porušuje podmínky webu, či pokud to uzná za vhodné.

Uživatelské profily:

Uživatel, který vkládá na „LBCMUSIC.CZ“ jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj uživatelský profil (nebo profil kapely, klubu) potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na „LBCMUSIC.CZ“ a jeho zpřístupnění dalším uživatelům „LBCMUSIC.CZ“ a jiným osobám (veřejnosti).

Uživatel výslovně prohlašuje a odpovídá za to, že není v právech k obsahu zastupován některým kolektivním správcem (OSA, Intergram) a že obsah není zpracováním předmětu chráněného právy jiných osob (např. coververze).

Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit.

VEŠKERÝ OBSAH, KTERÝ UŽIVATELÉ VKLÁDAJÍ NA WEB, SE TÝKÁ POUZE LIBERECKÉHO KRAJE A JEDNOTLIVÝCH OBCÍ A MĚST POD TENTO KRAJ SPADAJÍCÍCH. PŘI NEDODRŽENÍ TÉTO PODMÍNKY SI VYHRAZUJEME PRÁVO VYMAZAT JAKÝKOLI UŽIVATELEM NAHRANÝ OBSAH, KTERÝ SE NETÝKÁ LIBERECKÉHO KRAJE. TOTO SE TÝKÁ PŘEDEVŠÍM UDÁLOSTÍ V KALENDÁŘÍ AKCÍ, INZERCE, PROFILŮ KAPEL A KLUBŮ.